Trần Văn Hiệp 0906257869 Trần Văn Hiệp
Nguyễn Thị Linh 0902056930 Nguyễn Thị Linh
Trần Đình Duy 0942780986 Trần Đình Duy
043 5765666
043 5765666
Sản phẩm bán chạy
Liên hệ Liên hệ
Liên hệ Liên hệ
Liên hệ Liên hệ
Sản phẩm nổi bật
starstarstarstarstar
Mã SP: E.O.S FIX,FIXERNước rửa phim Hãm hìnhThuốc hãm hình EOS là sản phẩm cố định ít mùi phổ biến của Agfa.
Liên hệ
starstarstarstarstar
Mã SP: E.O.S. DEVNước rửa phim Hiện HìnhThuốc hiện hình EOS của Agfa là một loại thuốc tráng có đặc tính sinh thái phổ biến. Chất cố định EOS là sản phẩm cố định ít mùi phổ biến của Agfa.
Liên hệ
starstarstarstarstar
Mã SP: AGFA DT2BPHIM KHÔ AGFA DT2B 8x10 in (20x25 cm)
DRYSTAR DT2 là công nghệ in nhiệt trực tiếp thế hệ thứ 2 của AGFA.
DRYSTAR DT2 mang đến độ phân giải cao,độ nhạy cao và công suất cao hơn đối với máy in DRYSTAR 5X00, tạo nên chất lượng in hàng đầu.
Chất lượng cao và công suất cao hơn khi in với máy in nhiệt DRYSTAR 5X00 AGFA
Liên hệ
starstarstarstarstar
Mã SP: AGFA DT2BPHIM KHÔ AGFA DT2B 14x17 in (35x43 cm)
DRYSTAR DT2 là công nghệ in nhiệt trực tiếp thế hệ thứ 2 của AGFA.
DRYSTAR DT2 mang đến độ phân giải cao,độ nhạy cao và công suất cao hơn đối với máy in DRYSTAR 5X00, tạo nên chất lượng in hàng đầu.
Chất lượng cao và công suất cao hơn khi in với máy in nhiệt DRYSTAR 5X00 AGFA
Liên hệ
starstarstarstarstar
Mã SP: AGFA DT2BPHIM KHÔ AGFA DT2B 10x12 in (25x30 cm)
DRYSTAR DT2 là công nghệ in nhiệt trực tiếp thế hệ thứ 2 của AGFA.
DRYSTAR DT2 mang đến độ phân giải cao,độ nhạy cao và công suất cao hơn đối với máy in DRYSTAR 5X00, tạo nên chất lượng in hàng đầu.
Chất lượng cao và công suất cao hơn khi in với máy in nhiệt DRYSTAR 5X00 AGFA
Liên hệ
starstarstarstarstar
Mã SP: AGFA 35X35AGFA 35x35Ortho CP-GU là loại phim nhạy sáng, Thông dụng với hệ thống tốc độ cao nhằm cho phép giảm liều tia cho tất cả các điều kiện tráng phim.
Liên hệ
starstarstarstarstar
Mã SP: AGFA 30X40Phim Agfa CP-GU 30x40Ortho CP-GU là loại phim nhạy sáng, Thông dụng với hệ thống tốc độ cao nhằm cho phép giảm liều tia cho tất cả các điều kiện tráng phim.
Liên hệ
starstarstarstarstar
Mã SP: AGFA 18X24Phim Agfa CP-GU 18 x24Ortho CP-GU là loại phim nhạy sáng, Thông dụng với hệ thống tốc độ cao nhằm cho phép giảm liều tia cho tất cả các điều kiện tráng phim.
Liên hệ
starstarstarstarstar
Mã SP: AGFA 24X30Phim Agfa CP-GU 24x30Ortho CP-GU là loại phim nhạy sáng, Thông dụng với hệ thống tốc độ cao nhằm cho phép giảm liều tia cho tất cả các điều kiện tráng phim.
Liên hệ
Hình ảnh quảng cáo
Sản phẩm bán chạy
Sản phẩm nổi bật
Hình ảnh quảng cáo
Lên đầu trang